Werfterrein en hellingbaan

Gebruik werfterrein voor onderhoud/winterstalling

Voor het:
1.    plaatsen schip op of aan de museumscheepswerf en,
2.    voor het plaatsen van een schip, korter dan 10 meter lengte, op of aan de museumscheepswerf ten behoeve van het verrichten van reparatie-, restauratie- en andere werkzaamheden aan het schip, is een vergoeding verschuldigd van €10,00 (incl. BTW) per schip per week(deel).

Voor het plaatsen van een schip langer dan 10 meter is een vergoeding verschuldigd van € 1,50 (incl. BTW) per strekkende meter per week
De berekening van de verschuldigde vergoeding vindt altijd plaats over een deel van de week.

Voor een aaneengesloten periode van 1 november 2024 tot 1 april 2025(winterligplaats) is een vergoeding verschuldigd van € 150,00 (incl. BTW)

Gebruik hellingbaan

Voor het gebruik van:
1.    de langshelling is een vergoeding verschuldigd van € 20,00 (incl. BTW) per keer.
2.    de hellingbaan is een vergoeding verschuldigd van € 20,00 (incl. BTW en incl. gebruik botenkar) per keer.
3.    de hijsboom is geen vergoeding verschuldigd. Er mag maximaal 500 kg. worden gehesen.

Gebruik hellingbaan met eigen boten wagen uitsluitend op afspraak.
Het parkeren van auto’s en botenwagens is op de werf niet togestaan
Van maandag tot vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Zondag gesloten
(Alleen met pin betalen is mogelijk)
Stichting Historische Stadshaven Woudrichem
Havenmeester: 06-10866881